Chiếc AUDI chạy ngược chiều gây tại Nạn Bốc Cháy ngùn ngụt Khiến 2 người tử vong tại chỗ

Chiếc ô tô hiệu Audi chạy ngược chiều trên đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM), tông trực diện vào một xe tải rồi bốc cháy. Hai người trên chiếc Audi tử …

Chiếc AUDI chạy ngược chiều gây tại Nạn Bốc Cháy ngùn ngụt Khiến 2 người tử vong tại chỗ Read More

Chiếc AUDI chạy ngược chiều gây tại Nạn Bốc Cháy ngùn ngụt Khiến 2 người tử vong tại chỗ

Chiếc ô tô hiệu Audi chạy ngược chiều trên đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM), tông trực diện vào một xe tải rồi bốc cháy. Hai người trên chiếc Audi tử …

Chiếc AUDI chạy ngược chiều gây tại Nạn Bốc Cháy ngùn ngụt Khiến 2 người tử vong tại chỗ Read More